Start

Bra svar har ingen betydelse så länge inte rätt fråga har ställts

Men vet ni vilken fråga ni ska ställa?

 

Precis som i den kända boken "En liftares guide till galaxen" så kan ett svar vara svårt att bedöma om man är osäker på om man har ställt rätt fråga. En bra fråga bör vara genomtänkt, avgränsad och tydligt formulerad för att man ska kunna tolka och använda det svar som man hoppas att få. Om svaret är som i boken ovan "42", så kan det vara helt rätt utifrån hur frågan var ställd, men omöjligt att använda till sitt tänkta syfte. Vår tankesmedja hjälper dig med att vara bollplank och att vrida och vända på fråga, så att du får det svar du behöver.

 

Svaret är "57", men vilken är frågan?

Behovsanalys

 

Vad vill ni uppnå med er investering?

Vilka kriterier leder till detta?

 

info@femtiosju.se

Samverkan och integration

 

Vill ni samma sak som era partners?

Vill dom samma sak som ni?

 

info@femtiosju.se

Måluppfyllnad

 

Vart ska ni?

Hur vet ni om ni är framme?

 

info@femtiosju.se

- Produkten skulle ju vara rund!

- Den är ju rund!

- Ja, men jag menade rund som en fotboll, inte rund som en CD-skiva...

Frågeanalysprocess

Fyra steg mot en klar bild av läget

 

I syfte att bedöma hur relevant svaret är arbetar vi enligt en 4-delad cykel som bygger på iterationer för att följa upp följdfrågor.

  • Planera FRÅGAN
  • Definiera FRÅGAN
  • Förmedla FRÅGAN
  • Analysera SVARET

Femtiosju.se